Ugdymo aprūpinimo skyrius ir kiti darbuotojai

Atnaujinta: Pirmadienis, 17 sausio 2022
Administratorė Karolina Molotokienė
Darbininkai
Eurelijus Laiškonis,
Viktoras Petrušinas
Inžinierius kompiuterininkas Laimonas Arlauskas
Kavinės vedėja Daiva Sindikienė
Kiemsargė Bronė Koženiauskienė
Mokinio padėjėja Lina Tamavičienė
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogo padėjėja
Rita Valiukienė,
Jurgita Burinskienė,
Gabrielė Gavėnaitė
Raštinės (archyvo) vedėja Irena Divolskienė
Valgyklos vedėja (vyr. virėja) Raimonda Makaravičienė
Valytojos
Laima Alčauskienė,
Jolanta Norvaišienė,
Laima Andrijauskienė,
Nijolė Gurskytė
Virėjos
Angelė Kniuzienė,
Danutė Kurmauskienė,
Janina Urbonienė,
Regina Valantinienė
Virtuvės pagalbinė darbininkė
Raimonda Ramšienė

Sunday the 3rd - Romuva.