Atnaujinta: Ketvirtadienis, 04 spalio 2018

Mokykla pradėta statyti 1987 metais. Architektas - Jonas Barkauskas, darbus atliko projektavimo ir statybos susivienijimo “Šiauliai” statybos valdyba (dabar UAB “Arkada”) . Pastatą sudaro 3 korpusai, sporto salė. Čia gali mokytis 1284 moksleiviai.
1988 m. rugsėjo 1-ąją dieną nauja mokykla duris atvėrė 1601 mokiniui. Kelios klasės įsikūrė darželiuose. Nuo pat pradžios mokykla rūpinosi direktorius Vytautas Giedraitis. Pirmąjį mokytojų kolektyvą sudarė 88 asmenys.
Vienerius metus džiaugtasi viena pamaina, popamokinis darbas vyko po pietų. Tačiau reikėjo ypatingo lankstumo, pradėjus dirbti keliomis pamainomis. Trūko kabinetų, klasių, todėl įrengta papildomų.
Mokykla pirmaisiais metais buvo įprasta bendrojo lavinimo mokykla: jaunus žmones auklėjo ir mokė, rengė gyvenimui, ruošė studijoms. Kūrimosi metai sutapo su Lietuvos atgimimu, o tolesnė veikla - su įvairiomis švietimo reformomis, skaudžiais istoriniais įvykiais, paskatinusiais gerai pamąstyti ir apie krašto likimą. Gal todėl siekė sukurti mokyklą, pagrįstą humanistinėmis tautos vertybėmis, demokratijos principais bei visuotinai pripažintomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis.
Po metų, atsižvelgiant į mokinių bei tėvų pageidavimus, pasirinktas gamtamokslis profilis. Ir dabar viso bendruomenės kolektyvo pagrindinis tikslas - kurti realinio profilio gamtamokslinės pakraipos mokyklą.
Nuo 1994/1995m.m. yra sustiprinto anglų kalbos mokymo klasės.
1993m. sukurta mokyklos vėliava - autorius Alfredas Čerba; išsiuvinėjo liaudies meistrė Aldona Vaišvilienė.
1997m. mokyklos bendruomenė pasirinko “Romuvos” vardą. Ta proga atnaujinta vėliava, sukurtos emblemos (aut. Marija Alūzienė ir Armidija Biliuvienė), himnas (aut. Nida Rimkevičiūtė).
2004-04-29 Šiaulių m. Savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2004-09-01 reorganizuota “Beržyno” pagrindinė mokykla ir prijungta prie “Romuvos” vidurinės mokyklos. Nuo 2004- ųjų rugsėjo pamokos abiejuose korpusuose vyksta viena pamaina.
2005-04-28 Šiaulių m. Savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2005 rugsėjo 1d. Šiaulių “Romuvos” vidurinė mokykla reorganizuota į Šiaulių “Romuvos” gimnaziją (9-12 klases) ir Šiaulių “Romuvos” progimnaziją (1-8 klasės). Nuo 2005m. rugsėjo 1d. Šiaulių “Romuvos” progimnazijos mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė.

Thursday the 24th - Romuva.