Vadovų darbotvarkės

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 27 birželio 2019

Administracijos posėdžių planas 2018-2019 m.m. II pusmečiui (peržiūrėti)

Direktorė S. Prazauskienė atostogauja nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 16 d.
Vaduoja:
2019 m. liepos 1 - liepos 5 dienomis skyriaus vedėja Irena Akmenskienė,
2019 m. liepos 6 - rugpjūčio 3 dienomis bibliotekos vedėja Ala Norvilienė,
2019 m. rugpjūčio 4 – rugpjūčio 16 dienomis direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ovidijus Streckys.

Saturday the 17th - Romuva.