Biblioteka

Atnaujinta: Antradienis, 28 vasario 2017

 biblioteka

Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…

Darbo laikas:

I-IV 8.00 - 16.00
V 8.00 - 15.30

Bendros žinios

„Romuvos“ progimnazijos bibliotekos tikslas – teikti kokybiškas informacines paslaugas, padėti kiekvienam bendruomenės nariui tobulėti ugdymo procese, formuoti skaitymo įgūdžius, efektyviai naudoti bibliotekoje ir skaityklose esančią literatūrą, modernias informacines technologijas.

 • Biblioteka turi gerą materialinę bazę: dvi skaityklas po 30 vietų, 6 kompiuterius, skirtus skaitytojams, kopijavimo aparatą, spausdintuvą. Bibliotekos fondai kasmet atnaujinami informacine, programine, grožine, mokomąja, metodine literatūra, vaizdinėmis priemonėmis.

 • Mokiniai nemokamai aprūpinami visais vadovėliais.

 • Biblioteka vykdo įvairias edukacines veiklas. Lankytojai mokomi dirbti su enciklopedijomis, žinynais, žodynais, mokomosiomis kompiuterinėmis programomis. Teikiama individuali pagalba. Vedamos informacinės bibliotekos valandėlės.

 • Organizuojama kultūrinė veikla. Nuolat rengiamos literatūros teminės, kalendorinės, rašytojų jubiliejinės, mokytojų ir mokinių darbų parodos, vyksta jų pristatymai.

 • Bibliotekoje įkurta „Pasakų svetainė“, kurioje 1-4 klasių mokiniai susipažįsta su pasakomis bei jų herojais.

 • Organizuojamas mokomasis žaidimas „Iššūkis“5-7 klasių mokiniams.

 • Skaitykloje 5-8 klasių mokiniai susipažįsta su dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla mokykloje.

 • Skaitykloje vedamos atviros pamokos, valandėlės, vyksta įvairūs konkursai, seminarai, paskaitos, susitikimai su svečiais, vykdomas tėvų švietimas.

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

 • Mokyklos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
 • Knygos išduodamos 10 dienų. Retos knygos (enciklopedijos, albumai, žodynai, žinynai) į namus neišduodamos.
 • Mokinys, pabaigęs mokyklą ar išvykstantis mokytis kitur, privalo grąžinti į biblioteką visas knygas ir vadovėlius.
 • Skaitytojas privalo:

 

  • susipažinti su bibliotekos darbo tvarkaraščiu,
  • saugoti bibliotekos knygas,
  • neardyti knygų išdėstymo tvarkos atviruose fonduose,
  • grąžinti knygas nustatytu laiku,
  • prieš vasaros atostogas grąžinti knygas bibliotekai,
  • pamestą arba suniokotą knygą pakeisti nauju arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu leidiniu,
  • bibliotekoje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems.

 

 

 

 

Mokykloje gaunami prenumeruojami leidiniai 2017 metais

Laikraščiai:

 • “Šiaulių naujienos“
 • „Šiaulių kraštas“
 • „Lietuvos Rytas“

 

Žurnalai:

 • „Psichologija tau"
 • „Kur stoti?"
 • „Reitingai"
 • „Iliustruotas mokslas"
 • „Rubinaitis"
 • „Laimiukas"
 • „Naminukas"
 • „Mano namai"
 • „Moteris"
 • „Stilius"

 

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (peržiūrėti)

Kalendorinės, rašytojų jubiliejų, istorinių įvykių, tautinių švenčių parodos skaitykloje 2016-2017 m. m. (peržiūrėti)

 

Apsilankykite mokiniams skirtose mokymosi svetainėse!

Svetainę “Lietuvių kalbva 7-8 klasei” galima rasti adresu:  http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt  
Svetainę “Sauga ir sveikata 5-8 klasėms” galima rasti adresu: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt
Svetainę “Geografija 6-8 klasėms” galima rasti adresu:   http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt .
Tai virtuali pagalba mokiniams ir mokytojams!

 

 

 

Wednesday the 23rd - Romuva. Powered by 888 poker bonus code