Priėmimo sąlygos ir tvarka

Atnaujinta: Antradienis, 23 vasario 2021

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (siųsti)

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (siųsti)

Bendradarbiavimo su Šiaulių "Romuvos" gimnazija sutartis (čia)

Progimnazijos aptarnaujama teritorija – teritorija, kurią nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau- Savivaldybės taryba);

 

Į priešmokyklinę grupę, 1 - 4 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima: pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė (306a kab.), darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. arba administratorė (I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Į 5 - 8 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja I. Akmenskienė 232 kabinete. Darbo laikas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:
· tėvų prašymas (pildomas vietoje);
· vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
· nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma;
· įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas būsimiems penktokams.


Vaikų ir mokinių priėmimo komisija:
Komisijos pirmininkė:
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Greta Šiaučiulytė- socialinė pedagogė;
Ingrida Strockienė – specialioji pedagogė;
Rita Nemanienė – informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;
Laura Palivonienė – pradinių klasių mokytoja;
Neringa Gulbinienė – administratorė.
Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas (siųsti)


 

Prašymo ir sutarčių formos pridedamos.

Mokymo sutarties forma: priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti), 1-4 kl. (siųsti), 5-8 kl. (siųsti)

Prašymo formos: priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti), 1-4 kl. (siųsti), 5-8 kl. (siųsti)

Wednesday the 24th - Romuva.