Priėmimo sąlygos ir tvarka

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 28 balandžio 2022

Prašymai į Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes priimami, vadovaujantis PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠU (siųsti).

Prašymai į 1-8 klases priimami, vadovaujantis PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU (siųsti). Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje (siųsti).

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis:

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI (siųsti)

Nuo 2022 m. kovo 1 d. prasideda prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2022–2023 mokslo metams:

1. Per elektroninę sistemą prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • būsimųjų pirmokų,
 • būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
 • kitų klasių mokinių, keičiančių mokyklas,
 • mokinių, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas,
 • atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.

Reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pasižiūrėti daugiau informacijos apie priėmimą ir e. sistemos pristatymą paspaudus šią nuorodą:  https://www.siauliai.lt/page/view/228 . Elektroninių prašymų registracija prasidės kovo 1 d. 8.00 val., prisijungimo adresas:  https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti
Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės pateikti prašymo internetu (nesinaudoja elektronine bankininkyste, neturi elektroninio parašo), jie turi pristatyti popierinį prašymą mokyklos administratoriui progimnazijos I aukšto fojė (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.00 val.), o pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė prašymą pateiks per e. sistemą.

2. Ne per elektroninę sistemą mokyklos direktoriui progimnazijos nustatytos formos prašymą (siųsti) turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę toje pačioje mokykloje.

Pateikiant užpildytą prašymo formą pašome pažymėti X reikalingus laukelius, atidžiai įrašyti visą informaciją ir pasirašyti. Pasirašytus dokumentus prašome perduoti savo vaiko klasės mokytojai, kuri pateiks juos registracijai progimnazijos administratoriui.

Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į progimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą, laikantis PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE (siųsti) nurodytų terminų.

 

Priimtiems į progimnaziją mokiniams reikalingų pateikti progimnazijai dokumentų sąrašas:

 • vaiko asmens dokumento kopija (atvykusiems iš kitos ugdymo įstaigos);
 • vienas iš šių dokumentų:
  • įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas, baigus pradinio ugdymo programą;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  • pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Iki mokslo metų pradžios vaiko sveikata turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Apie reikalingus pateikti dokumentus informaciją gausite tėvų (globėjų, rūpintojų) teikiant prašymą nurodytu el. paštu.

Išsamesnę informaciją teikia:

 • apie priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, 1-4 klasių mokinių priėmimą - pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė, tel. (8-41) 552898;
 • apie 5-8 klasių mokinių priėmimo - pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja I. Akmenskienę, tel. (8-41) 552898.

 

Vaikų ir mokinių priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė:
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Arūnė Žigunytė - psichologo asistentė;
Ingrida Strockienė – specialioji pedagogė;
Rita Nemanienė – informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;
Laura Palivonienė – pradinių klasių mokytoja;
Karolina Molotokienė – administratorė.

 
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS VEIKLOS REGLAMENTAS (siųsti)

PRIIMAMŲ Į ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJĄ ASMENŲ PASKIRSTYMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR KLASES TVARKOS APRAŠAS (siųsti)


 

Prašymo ir sutarčių formos:

Mokymo sutarties forma:

priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti),
1-4 kl. (siųsti),
5-8 kl. (siųsti)

Prašymo formos:

priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti),

 


 

 

tmp2

Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4d. sprendimu Nr. T-68
( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a605fce07df211eb9fc9c3970976dfa1) informuojame:

1. Pateikiami dokumentai dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes:

 • prašymas (priimamas popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu, pasirašytas galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG (siųsti prašymą)
 • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

 1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
 2. vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
 3. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
 4. vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.
 5. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Į priešmokyklines grupes prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima administratorius ( I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Pietų pertrauka 11.00- 11.45. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai. Kitais su priėmimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į pradinio ugdymo skyriaus vedėją E.Puzarienę ( Tel. (8-41) 552898 ), darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

Elektroniniu parašu pasirašytus prašymus siųsti Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentus galite adresu
(  https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create/wicket:pageMapName/wicket-2 )

Informaciją apie PUG vietų skaičių rasite (čia)

Tuesday the 17th - Romuva.