Ugdymo plano lentelės

Atnaujinta: Pirmadienis, 04 rugsėjo 2017

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2017-2018 M.M. (siųsti...)

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO VALANDŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2017-2018 M.M. (siųsti...)

Wednesday the 15th - Romuva.