Ugdymo plano lentelės

Atnaujinta: Penktadienis, 11 rugsėjo 2020

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2020-2021 M.M. (siųsti)

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO VALANDŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2019-2020 M.M. (siųsti)

Thursday the 24th - Romuva.