Ugdymo plano lentelės

Atnaujinta: Antradienis, 07 rugsėjo 2021

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2021-2022 M.M. (siųsti)

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO VALANDŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2021-2022 M.M. (siųsti)

Saturday the 2nd - Romuva.