Ugdymo plano lentelės

Atnaujinta: Penktadienis, 05 spalio 2018

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2018-2019 M.M. (siųsti)

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO VALANDŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2018-2019 M.M. (siųsti)

Saturday the 17th - Romuva.