Ugdymo plano lentelės

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 05 rugsėjo 2019

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2019-2020 M.M. (siųsti)

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO VALANDŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2019-2020 M.M. (siųsti)

Sunday the 5th - Romuva.