Savarankiško mokymosi galimybės

Atnaujinta: Penktadienis, 12 spalio 2018

Savarankišką mokymąsi reglamentuoja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Dėl savarankiško mokymosi kreipkitės į mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui L. Senkuvienę (233 kab.) ir pateikite prašymą mokyklos direktorei.

Saturday the 2nd - Romuva.