Progimnazijos ugdymo proceso organizavimas

Atnaujinta: Pirmadienis, 07 rugsėjo 2020

Bendrosios nuostatos. Ugdymo organizavimas 2020-2021 m.m.  (siųsti)

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

1-4 KLASIŲ MOKINIAMS

1. Pradinių klasių mokytojai gegužės 26 d. - birželio 4 d. organizuos individualias konsultacijas mišriu būdu 1-4 klasių mokiniams, siekiantiems pagerinti savo ugdymosi rezultatus, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, pagal kontaktinių konsultacijų tvarkaraštį (siųsti). Dėl dalyvavimo konsultacijose mokiniai suderina su savo mokytoju.
2. Pradinių klasių mokytojai gegužės 26-29 dienomis 1-4 klasių mokiniams organizuos integruotas netradicines veiklas.
3. Pradinių klasių mokytojai gegužės 26 d. - birželio 5 d. 1-4 klasių mokiniams organizuoti kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę, socialinę, prevencinę, vertybinių nuostatų ugdymo ir įvairiems projektams vykdyti skirtą ugdomąją veiklą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus veiklos planus.

5-8 KLASIŲ MOKINIAMS

1. Dalykų mokytojai birželio 2-9 d. 5-8 klasių mokiniams organizuos integruotas netradicines veiklas nuotoliniu būdu.
2. Dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai birželio 1-12 dienomis organizuos individualias konsultacijas mokykloje 5-8 klasių mokiniams, siekiantiems pagerinti savo ugdymosi rezultatus, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, pagal kontaktinių konsultacijų tvarkaraštį (siųsti). Dėl dalyvavimo konsultacijose mokykloje mokiniai suderina su dalyko mokytoju ar pagalbos specialistu.
3. Dalykų mokytojai birželio 1, 10-12 d. 5-8 klasių mokiniams organizuos grupines konsultacijas nuotoliniu būdu pagal sinchroninių pamokų tvarkaraštį, sudarant galimybę jose dalyvauti visiems mokiniams.
4. 5-8 klasių vadovai ir dalykų mokytojai birželio 1, 10-19 dienomis 5-8 klasių mokiniams organizuos kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę, socialinę, prevencinę, vertybinių nuostatų ugdymo ir įvairiems projektams vykdyti skirtą ugdomąją veiklą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus veiklos planus.

INFORMACIJA MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL SVEIKATOS SAUGUMO REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMO UŽSIĖMIMŲ PROGIMNAZIJOS PASTATE METU

1. Draudžiama užsiėmimuose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Atvykusiems į mokyklą bus matuojama kūno temperatūra progimnazijoje.
2. Mokyklos pastate būtina dėvėti asmenines nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
3. Vengti artimo socialinio kontakto, laikytis didesnio, kaip 1 metras atstumo nuo kitų asmenų.
4. Būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-420 „Dėl ugdymo organizavimo karantino metu", Šiaulių „Romuvos" progimnazijos 2019-2020 m. m. ugdymo planu, patvirtintu Šiaulių „Romuvos" progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-124, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-84 „Dėl Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ugdymo proceso organizavimo karantino metu", nuo 2020 m. balandžio 1d. iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu:
1. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas organizuojamas nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
2. Pradinio ugdymo programa sinchroniniu būdu įgyvendinama:
2.1. 1 klasės mokiniams – 9 dalykų pamokos ir 1 klasės vadovo pamoka.
2.2. 2- 4 klasių mokiniams 10 dalykų pamokų (iš jų 1 anglų kalbos) ir 1 klasės vadovo pamoka.
3. Pagrindinio ugdymo I dalies programa sinchroniniu būdu įgyvendinama:
3.1. 5 klasių mokiniams 11 dalykų pamokų ir 1 klasės vadovo pamoka.
3.2. 6 klasių mokiniams 12 dalykų pamokų ir 1 klasės vadovo pamoka.
3.3. 7 klasių mokiniams 12 dalykų pamokų ir 1 klasės vadovo pamoka.
3.4. 8 klasių mokiniams 13 dalykų pamokų ir 1 klasės vadovo pamoka.
4. Nuotolinis ugdymas sinchroniniu būdu be pertraukos organizuojamas 30 min. trukmės.
5. Nuotolinis ugdymas asinchroniniu būdu (el. paštu, kitų internetinių svetainių pagalba) organizuojamas neviršijant ugdymo plane nustatytų valandų.
6. Sinchroninių pamokų ir poilsio laikas nuotolinio ugdymo metu:
1 pamoka – 8.30 – 9.00 val.
2 pamoka – 9.15 – 9.45 val.
3 pamoka – 10.00 – 10.30 val.
4 pamoka – 10.45 – 11.15 val.
5 pamoka – 11.30 – 12.00 val.
Poilsio laikas 12.00 – 13.00 val.
7. Neformalaus švietimo užsiėmimai vyksta nuo 13.00 val.
8. Klasės vadovo pamoka sinchroniniu būdu organizuojama suderintu su klasės mokiniais laiku po 13 val.
Šiaulių „Romuvos'' progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (Siųsti aprašą)
Prašome sekti oficialią informaciją progimnazijos tinklapyje: http://romuvospm.lt/ ir TAMO dienyne. Informacija teikiama telefonu: (8-41) 552898, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Iškilus klausimams dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo rašykite į TAMO dienyną.
Dėl techninių klausimų kreipkitės el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., telefonu: 860730108, darbo laikas: darbo dienomis 9.00 -17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00 val.
Programinės įrangos klausimais kreipkitės el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., telefonu: 860648937, darbo laikas: darbo dienomis 8.00 -15.00 val., pietų pertrauka 11.00-12.00 val.

Thursday the 24th - Romuva.