Mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Atnaujinta: Trečiadienis, 25 rugsėjo 2019

Mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (siųsti) progimnazijoje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. Lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje.

Saturday the 2nd - Romuva.