Lankomumo tvarkos aprašas

Atnaujinta: Penktadienis, 12 spalio 2018

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas (siųsti) progimnazijoje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. Lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje.

Saturday the 17th - Romuva.