Lankomumo tvarkos aprašas

Atnaujinta: Antradienis, 26 balandžio 2016

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas (siųsti) progimnazijoje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. Lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje.

Wednesday the 23rd - Romuva. Powered by 888 poker bonus code