Vykdomos programos

Atnaujinta: Penktadienis, 17 vasario 2017

Formaliojo švietimo programos

Pradinio ugdymo programa,

Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programa,

Pritaikytos ir/ar individualizuotos pradinio ugdymo programos, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams,

Pritaikytos ir/ar individualizuotos pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Neformaliojo švietimo programa

Saturday the 27th - Romuva.