Struktūra ir kontaktai

Atnaujinta: Pirmadienis, 03 spalio 2016

Emilija Motiejūnienė - metodinės tarybos pirmininkė

Violeta Dališanskienė

Loreta Vytienė

Lina Pocienė

Jolanta Stulgienė

Mantas Bakas

Pagrindinės funkcijos:

1. Nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus progimnazijoje.

2. Analizuoti ugdymo rezultatus ir teikti pasiūlymus mokinių pasiekimų gerinimui, metodines rekomendacijas.

3. Inicijuoti inovacijų diegimą ugdyme.

4. Aptarti naujus, ugdymą reglamentuojančius, dokumentus ir jų taikymą bei įgyvendinimą progimnazijoje.

Wednesday the 15th - Romuva.