Savivalda

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 05 sausio 2017

Progimnazijos taryba

Jolanta Pažarauskienė, tėvų atstovas; progimnazijos tarybos pirmininkė;

Ričardas Bosas, tėvų atstovas;

Darius Balčiūnas, tėvų atstovas;

Vytautas Giedraitis, vietos bendruomenės (socialinių) partnerių atstovas;

Genovaitė Stankevičienė, mokytojų atstovė;

Irena Akmenskienė, mokytojų atstovė;

Rolanda Miškūnienė, mokytojų atstovė;

Miglė Šarpilo, mokinių atstovė;

Joana Augutytė, mokinių atstovė;

Kotryna Jokubauskaitė, mokinių atstovė.

  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų sąrašas  

Eil. Nr.

Klasė

Pavardė, vardas

1.

1a

Barškietė Sonata

2.

1b

Katilienė Viktorija
3.

1c

Dragūnienė Lina
4.

1d

Prielaidienė Audronė

5.

2a

Šveikauskienė Lina

6.

2b

Feimanienė Lijana

7.

2c

Vitkuvienė Brigita

8.

2d

Paulauskienė Gintarė

9.

3a

Bagdanskienė Vilma

10.

3b

Rikliuvienė Lina

11.

3c

Smilgienė Giedrė

12.

4a

Lunskienė Jolita

13.

4b

Barista Mindaugas

14.

4c

Steponavičienė Rūta

15.

5a

Bukantienė Simona

16.

5b

Pažarauskienė Jolanta

17.

5c

Jociuvienė Violeta

18.

5d

Valantinienė Jadvyga

19.

6a

Znutienė Kristina

20.

6b

Povilaitytė Silva

21.

6c

Steponaitis Andrius

22.

6d

Jenciutė-Trofimovienė Milda

23.

7a

Bartaševičienė Renata

24.

7b

Šadulskienė Asta

25.

7c

Žardeckytė Simona

26.

7d

Juodpusytė Vita

27.

8a

Šarauskienė Vida

28.

8b

Keliuotytė Vaida

29.

8c

Daukantaitė Rita

30.

8d

Janavičienė Rasa

 

Savivalda - Mokinių taryba (seimas)
 
Joana Augutytė 7b kl.
Kamilė Bitytė 7b kl.
Gustė Kulikauskaitė 7b kl.
Kotryna Jokubauskaitė 7c kl.
Nerilė Baranauskaitė 8b kl.

Tuesday the 27th - Romuva. Powered by 888 poker bonus code