Atnaujinta: Ketvirtadienis, 15 rugsėjo 2016

Bendra informacija

Šiaulių "Romuvos" progimnazija

Mokomoji kalba: lietuvių kalba

Mokyklos tipas: progimnazija

Kontaktai

Adresas:

Dainų g. 13,
Šiauliai, LT-78334

Tel./faksas: (8-41) 552898

El. paštas: romuvos.pm@siauliai.lt

 

Sekretoriato darbo laikas

I-V 7:30 - 16:30
V 7:30 - 15:15

 

Pašaliniai asmenys atėję į progimnaziją turi užsiregistruoti pas budėtoją. Mokinių tėvai ar globėjai į mokytojus gali kreiptis tėvų dienų, tėvų susirinkimų metu arba iš anksto suderinę susitikimo laiką.
Progimnazijos administracija priima lankytojus, suderinus susitikimo laiką su sekretore.
 

Stanislava Prazauskienė (direktorė) - 114 kab., tel.: 552898, 8 (655) 01515; 
Lina Senkuvienė (pavaduotoja ugdymui) - 233 kab., tel.: 552898; 
Irena Akmenskienė (pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja)- 232 kab., tel.: 552898; 
Irma Rimkevičienė (neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja) - 102 kab., tel.: 552898;

Ovidijus Streckys (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) - 134 kab., tel.: 552898;
Irena Divolskienė (raštinės vedėja)- 114 kab., tel. :552898.

Monday the 11th - Romuva.