Bendra informacija

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 sausio 2017

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), progimnazijos bendruomenės nariai, buvę romuviečiai ir visi geros valios žmonės!

Dėkojame visiems, pasakiusiems gerą žodį, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiems fizine pagalba, bendra veikla ir darbais. Jūsų supratimas ir geranoriškumas siekiant padėti kurti modernią, estetišką, jaukią ir saugią aplinką mūsų mokiniams rodo, kad progimnazijos bendruomenė yra brandi ir vieninga, kad kartu siekiame bendrų tikslų.Džiaugiamės Jūsų dosnumu, nuoširdžiai dėkojame už praėjusiais metais skirtą geranorišką finansinę ir moralinę paramą „Romuvos“ progimnazijai.

            Progimnazijoje veikianti Labdaros ir paramos fondo komisija sprendžia ir kontroliuoja gautų 2% paramos panaudojimą. Fondo sukūrimo tikslas – labdara ir savanorystė, galimybė vienytis ir kartu kurti vaikams geresnę aplinką. Iš 2%  paramos ir labdaros  lėšų 2015 metais buvo gauta 7583,79 euro.

            Mokyklos ir didelė dalis gautų minėtos paramos lėšų buvo tikslingai panaudota modernizuojant progimnazijos edukacinę aplinką.  Robotel SmartClass+ programine ir technine įranga aprūpinti 2 kalbų kabinetai, įsigytas specialus stalas ir varžybų laukas darbui su LegoMindstorms konstruktoriais, darbui su medžiu technologijų pamokose nupirktas UNIMAT mažųjų staklių komplektas. Nupirkti 32 nauji kompiuteriai, kurie bus pastatyti informacinių technologijų kabinete. Kuriamos estetiškos ir jaukios edukacinės erdvės: nupirkti nauji minkštasuoliai mokinių poilsiui ir skaitymo kampeliui. Atnaujintos 2 laiptinės, įstatytos naujos visų kabinetų durys. Pagaminta šalies ir miesto renginiuose progimnaziją reprezentuojanti atributika: stendas, vėliavos, skarelės. Bibliotekos fondas papildytas nauja grožine literatūra. Finansuotos mokinių kelionės į konkursus, olimpiadą. Liaudiškų šokių kolektyvas ,,Žalnieriukas“ pasipuošė naujais tautinių kostiumų elementais.

          Kviečiame Jus ir Jūsų šeimos narius, kolegas, draugus, kaimynus ir šiais metais pasinaudoti nieko nekainuojančia teise ir pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą skirti savo  iki 2%  pajamų mokesčio sumos Šiaulių „Romuvos“ progimnazijai. Mes prašome Jūsų paremti mūsų tolimesnius pažangos planus ir projektus, suteikiančius galimybę puoselėti ir turtinti progimnazijos edukacines erdves, tenkinti pažintines ir kultūrines ugdytinių reikmes, formuoti saugią, modernią ir estetišką mokymosi aplinką. Darysime viską, kad šios lėšos padėtų kurti progimnazijos erdvių jaukumą, organizuoti turiningesnį mokinių laisvalaikį, gerinti mokinių ir mokytojų darbo sąlygas, užtikrinti saugumą.

            Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą? Apsisprendę paremti mūsų progimnaziją, Jūs turite iki 2017 metų gegužės 1 d. užpildyti prašymo formą FR0512, kurią galima rasti:

Progimnazijos rekvizitai:

paramos gavėjas – Šiaulių „Romuvos“ progimnazija;

progimnazijos kodas – 300137692;

adresas – Dainų g. 13, Šiauliai;

banko pavadinimas – AB Šiaulių bankas

banko kodas –71800

atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT077180000003142474

               Dėkoju  visiems, remiantiems mūsų progimnaziją! Tikiu Jūsų gerumu ir  geranoriškumu! Tik kartu mes galime daug! Tik kartu mes stiprūs!

Pagarbiai – progimnazijos direktorė  Stanislava Prazauskienė

Thursday the 19th - Romuva.