Informacija apie paramą

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 16 balandžio 2020

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai,

džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami vieningą, aktyvią, progimnazijos gerove besirūpinančią bendruomenę. Dėkojame už Jūsų kasmet skiriamą paramą mokyklai, kuri suteikia galimybę kurti saugią, modernią mokymosi aplinką, atnaujinti mokymo priemones bei įrangą, organizuoti įvairius renginius, skatinti bei motyvuoti mokinius.
2019m. Šiaulių „Romuvos" progimnazija iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos gavo 7244,93 eurų. Progimnazijos taryba 2019 m. gruodžio 5 d. pritarė direktorės Stanislavos Prazauskienės teiktai gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2019m. ataskaitai ir paramos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatai.
Nuoširdžiai kviečiame ir šiemet – 2020m. – mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus progimnazijos gerovei skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį „Romuvos" progimnazijai. Nuo 2020m. sausio 1 d., pasikeitus LR paramos ir labdaros įstatymui, galite paramos gavėjams skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio.
Jums nutarus šiais metais iki 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirti progimnazijai, tai galima padaryti šiais būdais:
1. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) formą FR0512 (4 versiją) gali užpildyti ir ją deklaruoti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu http://deklaravimas.vmi.lt
Formos FR0512 pildymo instrukciją rasite kitoje šio lapo pusėje.
2. Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, galite nuvykti į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti formą FR0512(4).
3. Formą FR0512(4) taip pat galite užpildyti progimnazijoje. Tokiu atveju ateidami turėkite asmens dokumento ir elektroninės bankininkystės duomenis.
Primename, kad paramos formos teikiamos iki gegužės 1 d.
Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai bei skaidriai ir tikimės Jūsų supratimo, kad pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant progimnazijos materialinę bazę, gerinant ugdymo proceso kokybę, modernizuojant mokymosi aplinką, skirtą mokinių ugdymui. Mes kartu galime įgyvendinti dar daugiau naujų idėjų! Ačiū Jums už supratingumą ir bendradarbiavimą!

Pagarbiai
direktorė Stanislava Prazauskienė

Sunday the 9th - Romuva.