Informacija apie paramą

Atnaujinta: Antradienis, 08 sausio 2019

MIELI TĖVELIAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI), PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI, BUVĘ ROMUVIEČIAI, MŪSŲ BIČIULIAI, VISI ŠVIETIMUI NEABEJINGI ŽMONĖS

Kiekvienais metais džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, kad Jums rūpi mokyklos reikalai. Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir nuoširdų norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę mokymosi aplinką, sudominti juos mokslu ir technologijomis. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį (2%) - džiaugsminga dovana, kuri kiekvienais metais panaudojama mūsų progimnazijos vykdomose veiklose ir prisideda prie jų įgyvendinimo sėkmės. Iš 2% paramos ir labdaros lėšų 2017 metais buvo gauta 6548,66 eur. Jūsų investicija tikrai bus naudinga progimnazijai. Dėkojame už Jūsų supratimą ir geranoriškumą siekiant padėti kurti modernią, estetišką, jaukią ir saugią aplinką mūsų mokiniams. Tai rodo, kad progimnazijos bendruomenė yra brandi ir vieninga, kad kartu siekiame bendrų tikslų. Dėkojame visiems, paskleidusiems gerą žinią apie mokyklą, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiems bendra veikla ir darbais.

Progimnazijoje veikianti Labdaros ir paramos fondo komisija sprendžia ir kontroliuoja gautų 2% paramos panaudojimą. Progimnazijos ir didelė dalis gautų jūsų paramos lėšų buvo tikslingai panaudota modernizuojant progimnazijos edukacinę aplinką ir aprūpinant naujomis mokymosi priemonėmis. Jūsų parama panaudota įsirengiant poilsio ir žaidimų zonas, gaminant progimnazijos atributikos ir simbolikos. Reikalinga įranga aprūpintas jau antras priešmokyklinio ugdymo grupės kabinetas: nupirktos spintelės rūbams, lovos, išmanioji SMART lenta. Atnaujinta kavinė, joje nupirkti nauji stalai ir kėdės. Vyresniųjų klasių mokiniams baigti pirkti lietuvių kalbos vadovėlių komplektai, atitinkantys atnaujintos bendrosios lietuvių kalbos programos ugdymo turinį. Bibliotekos fondas nuolat papildomas nauja grožine literatūra. Dalį paramos fondo pinigų galėjome skirti mokinių renginiams ir meno kolektyvų veiklai finansuoti.

Kviečiame Jus ir Jūsų šeimos narius, kolegas, draugus, kaimynus ir šiais metais pasinaudoti nieko nekainuojančia teise ir pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą skirti savo iki 2% pajamų mokesčio sumos Šiaulių „Romuvos" progimnazijai. Kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų. Mums reikalingas Jūsų pritarimas ir palaikymas. Prašome Jūsų paremti mūsų tolimesnius pažangos planus ir projektus, suteikiančius galimybę puoselėti ir turtinti progimnazijos edukacines erdves, formuoti saugią, modernią, estetišką ir jaukią mokymosi aplinką, gerinti mokinių ir mokytojų darbo sąlygas, užtikrinti saugumą.

Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą? Apsisprendę paremti mūsų progimnaziją, Jūs turite iki 2019 metų gegužės 1 d. užpildyti prašymo formą FR0512. Jūsų sutikimu užpildytą prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai paštu gali išsiųsti progimnazija. Užpildytą sutikimą perduokite klasės vadovui. Galima užpildyti minėtą formą elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje adresu: www.vmi.lt .


Progimnazijos rekvizitai:
paramos gavėjas – Šiaulių „Romuvos" progimnazija;
progimnazijos kodas – 300137692;
adresas – Dainų g. 13, Šiauliai;
banko pavadinimas – AB Šiaulių bankas
banko kodas –71800
atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT077180000003142474


Ačiū visiems remiantiems ir dar paremsiantiems mūsų progimnaziją! Tikiu Jūsų gerumu ir geranoriškumu! Tik kartu mes galime daug! Tik kartu mes stiprūs!

Pagarbiai – progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė

Monday the 6th - Romuva.