Darbo užmokestis

Atnaujinta: Trečiadienis, 09 sausio 2019

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2017 m.
I ketvirtis
2017 m.
II ketvirtis
2017 m.
III ketvirtis
2017 m.
IV ketvirtis
2017 metų
Direktorius 1 1559 1621 1610 1527 1579,25
Pavaduotojas 2 920 931 932 935 929,5
Skyriaus vedėjas 2 706 732 707 707 713
Mokytojas 61 680 688 696 710 693,5
Specialistas 9 517 552 623 535 556,75
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas
14 380 380 380 380 380

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2018 m.
I ketvirtis
2018 m.
II ketvirtis
2018 m.
III ketvirtis
2018 m.
IV ketvirtis
2018 metų
Direktorius 1 1635 1643 1638 1635 1638
Pavaduotojas 2 733 948  1173 1173 1007
Skyriaus vedėjas 3 856 871  982 982 923
Mokytojas 62 707 693  715 716 708
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 - - 517 554 536
Specialistas 24 482 502  548 548 520
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
11 347 362 400 400 377

Monday the 18th - Romuva.