Darbo užmokestis

Atnaujinta: Pirmadienis, 03 rugpjūčio 2020

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2019m.
IV ketvirtis
2019 metų
vidurkis
2020 m.
I ketvirtis
2020 m.
II ketvirtis
Direktorius 1 2842 2718 3052 3351
Pavaduotojas 2  1950 1856 1857 1927
Skyriaus vedėjas 3  1496 1425 1446 1475
Mokytojas 62  1156 1056 1087 1086
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4  773 792 891 787
Specialistas 25  767 755 880 878
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
10  568 539 544 541

Thursday the 6th - Romuva.