Darbo užmokestis

Atnaujinta: Pirmadienis, 09 spalio 2017

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius 
2015 m.
II ketvirtis
2015 m.
III ketvirtis
2015 m.
IV ketvirtis
2016 m.
I ketvirtis
2016 m.
II ketvirtis
2016 m.
III ketvirtis
2016 m.
IV ketvirtis
Direktorius 1     1610 1610 1613,56 1610 1610
Pavaduotojas 2     919 919 912,44 919 919
Skyriaus vedėjas 2 738 728 705 705 705,07 705 705
Mokytojas 61 568 588 549 575 610,82 697 709
Specialistas 9 566 568 539 527 556,66 605 516
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas
14 255 246 245 314 298,99 299 380

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2017 m.
I ketvirtis
2017 m.
II ketvirtis
2017 m.
III ketvirtis
Direktorius 1 1559 1621 1610
Pavaduotojas 2 920 931 932
Skyriaus vedėjas 2 706 732 707
Mokytojas 61 680 688 696
Specialistas 9 517 552 623
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas
14 380 380 380

 

 

Monday the 11th - Romuva.