Darbo užmokestis

Atnaujinta: Antradienis, 14 sausio 2020

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
2019 m.
I ketvirtis
2019 m.
II ketvirtis
2019m.
III ketvirtis
2019m.
IV ketvirtis
Direktorius 1 2374 2839 2815 2842
Pavaduotojas 2 1732 1836 1904  1950
Skyriaus vedėjas 3 1338 1408 1456  1496
Mokytojas 62 975 996 1095  1156
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas
4 821 804 769  773
Specialistas 25 801 709 742  767
Techninio
aptarnaujančio
personalo
darbuotojas (MMA)
10 507 532 547  568

Tuesday the 31st - Romuva.