Mokytojų kūrybinių partnerysčių pažintinis vizitas "Romuvos" progimnazijoje

Paskelbta: Trečiadienis, 22 spalio 2014

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija dalyvauja Lietuvos progimnazijų asociacijos 2014 metais vykdomame projekte „Progimnazijų patyriminis mokymasis, skatinantis tyrimų rezultatų analizę, vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimą, refleksiją ir sklaidą“. Spalio 22 dieną mūsų progimnazijoje įvyko minėto projekto kūrybinių partnerysčių pažintinis vizitas, kuriame savo patirtimi dalinosi  ne tik bendradarbiaujančių šiame projekte progimnazijų – Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos, Vilniaus Baltupių progimnazijos, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos -  pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytojai, bet ir gausus būrys mokytojų iš kitų Šiaulių miesto progimnazijų bei pradinių mokyklų. Projekto dalyvių susitikimo tikslas buvo pasidalinti savo gerąja patirtimi, idėjomis, inovacijomis apie efektyvių mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymo praktiką. Svečiai stebėjo progimnazijos mokytojų R. Kėblienės, A. Kardašienės ir R. Nemanienės atviras pamokas, aptarė jas, kiti mūsų progimnazijos mokytojai pristatė efektyvius, sėkmingai išbandytus,  mokinius motyvuojančius vertinimo ir įsivertinimo įrankius, išsamiai papasakojo ir pademonstravo kolegoms, kaip organizuoja mokinių įsivertinimą ir vertinimą per įvairių dalykų pamokas, kaip tikslingai panaudoja skaitmenines mokymo priemones. Iš kitų mokyklų atvykę mokytojai pasidžiaugė, jog turėjo puikią galimybę aplankyti mūsų progimnaziją, bendradarbiauti, padėkojo romuviečiams už pasidalinimą gerosiomis patirtimis, naujomis idėjomis, svetingą ir puikiai organizuotą susitikimą.

Wednesday the 24th - Romuva.