Ir mokytojai mokosi

Paskelbta: Antradienis, 07 spalio 2014

Spalio 1d. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje vyko projekto „Progimnazijų patyriminis mokymasis, skatinantis tyrimų rezultatų analizę, vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimą, refleksiją ir sklaidą“ kūrybinės partnerystės pažintinis susitikimas, kuriame dalyvavo Panevėžio „Vyturio“, „Saulėtekio“ progimnazijų, Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos (anglų kalbos mokytoja G. Petrušienė ir lietuvių kalbos mokytoja I. Samulionienė) ir KTU Vaižganto progimnazijos lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokytojai. Susirinkę mokytojai pasidalino gerąja patirtimi, pasidžiaugė, kad organizuojami tokie susitikimai, nes patirtinis mokymasis yra pati geriausia mokymosi forma. Gera ne tik mokyti, bet ir mokytis.

Monday the 1st - Romuva.