Susitikimas su svečiais iš Uzbekistano

Paskelbta: Sekmadienis, 28 rugsėjo 2014

2014 m. rugsėjo 25 d., lydima Šiaulių universiteto prof. S. Ališauskienės ir doc. dr. A. Ališausko,  mokykloje viešėjo delegacija iš Uzbekistano Respublikos. Dešimties asmenų grupė, savo šalyje įgyvendinanti projektą „Specialiųjų poreikių vaikų inkliuzinis ugdymas Uzbekistane“, į mūsų mokyklą atvyko susipažinti su jau ne vienerius metus progimnazijoje intensyviai plėtojama inkliuzinio mokymo sistema, labiausiai reikalinga ir naudinga specialiųjų poreikių vaikams.
Svečius pasitiko ir nuoširdžiai pasveikino progimnazijos direktorė Stanislava P|razauskienė, „Romuvos“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis. Susitikime dalyvavo minėtų mokyklų Vaiko gerovės komisijų (VGK) nariai, administracijos atstovai.  
Susitikimo metu progimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos direktorė  Stanislava Prazauskienė delegacijai iš Uzbekistano pristatė „Romuvos“ progimnazijos inkliuzinio ugdymo gerąją patirtį. Aptarta mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis, funkcijos, veiklos sritys. Išsamiai pristatytos komisijos narių (komisijos pirmininko, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojų pagalbininkų, mokytojo padėjėjo) veiklos ir darbo formos. Susitikimo metu akcentuota, jog visų progimnazijos bendruomenės narių dėmesys mokiniui, aktyvus, efektyvus bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingo mokinio ugdymo veiksnių. Apibendrinant inkliuzinio mokymo reikšmę bei realizavimą „Romuvos“ progimnazijoje, buvo teigiama, jog kiekviename etape yra orientuojamasi į mokinio individualios pažangos siekį, o ne tik į „normą“.
Diskusijos prie arbatos puodelio metu kompetetingi „Romuvos“ progimnazijos ir „Romuvos“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijų nariai, Šiaulių universiteto atstovai atsakinėjo į svečių klausimus, diskutavo aktualiais ir svarbiais klausimais. Uzbekistano delegacijos nariai domėjosi mokyklų edukacinėmis aplinkomis, mokomąja baze. Progimnazijos direktorė S. Prazauskienė ir delegacijos vadovė apsikeitė reprezentacinėmis dovanėlėmis.
Padėkoję romuviečiams už pasidalijimą gerąja mokyklos patirtimi ir svetingą, šiltą sutikimą, puikius įspūdžius, svečiai iš Uzbekistano išvyko į Šiaulių universiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos negalės tyrėjų organizuotą tarptautinę konferenciją „Mokytojo ugdymas inkliuzinei mokyklai“.

Monday the 1st - Romuva.