Projektas Graikijoje „Visų mokinių pasiekimų gerinimas (RA4AL)“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 26 birželio 2014

2014 m. birželio 16 – 20 dienomis Švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus ugdymo ir pagalbos vyriausioji specialistė Regina Labinienė ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė dalyvavo Europos plėtros agentūros projekto „Visų mokinių pasiekimų gerinimas (RA4AL)“ veikloje Atėnuose. Susitikimo metu Graikijoje buvo aptartas projekto tęstinumas 2014 – 2016 metais. Europos šalių švietimo ministerijų atstovai, universitetų mokslininkai, mokyklų vadovai praktikai generavo idėjas dėl tolimesnės veiklos. Vyko diskusijos dėl mokinių pasiekimų vertinimo ir matavimo, IKT naudojimo  ugdymo procese, mokyklų vadovų lyderystės aktyvinimo, inkliuzinio mokymo organizavimo. Planuojama tirti trijose Europos šalyse mokinių pasiekimus ir teikti rekomendacijas dėl pasiekimų gerinimo ugdymo įstaigose.
Džiugina, kad Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenė turi patirtį inkliuzinio ugdymo srityje ir aktyviai įsitraukė į Europos politikos įgyvendinimą dėl mokinių pasiekimų gerinimo.

Wednesday the 24th - Romuva.