Neformaliojo vaikų švietimo trumpalaikė programa

Paskelbta: Pirmadienis, 28 balandžio 2014

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“

Trumpalaikė programa „Jau saulelė atkopdama budino svietą...“ yraskirta paminėti K. Donelaičio 300 – ąsias gimimo metines. Programos metu bus siekiama puoselėti vaikų tautinę savimonę, pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą, pasididžiavimą ir pagarbą savo šaliai, tautai, kultūrai, kalbai. 
Programoje numatytų veiklų metu stiprės bendradarbiavimas tarp Šiaulių miesto mokyklų bendraminčių. Bendrai veiklai apsijungs 2 gimnazijos ir 7 progimnazijos. Realizuoti kūrybines idėjas bus pakviestos visos miesto bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės.
Tikslas:Organizuoti įvairius renginius Šiaulių mieste, skirtus K. Donelaičio 300 –osioms gimimo metinėms.
Uždaviniai:
1.
Plėtoti kūrybinius mokinių gebėjimus ir meninę saviraišką.
2.
Puoselėti kultūringas miesto visuomenės laisvalaikio praleidimo formas.
3.
Skatinti Šiaulių miesto mokyklų bendradarbiavimą.                              

                          

 

Monday the 25th - Romuva.