IKT mokymosi veikloje

Paskelbta: Penktadienis, 25 balandžio 2014

Balandžio 24 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir mokinių II teorinė – praktinė konferencija „IKT mokymosi veikloje“. Jos tikslas -  skatinti domėjimąsi šiuolaikinėmis technologijomis, jų taikymo galimybėmis įvairiose mokymosi veiklose. Tradicine tampanti konferencija pasižymėjo dalyvių gausa, dalyvavo apie 80 pranešėjų: mokytojų bei 1-10 klasių mokinių iš įvairių respublikos ir Šiaulių miesto mokyklų.
Konferencijoje buvo kalbama apie 3D modeliavimo galimybes, robotiką mokykloje, išmaniųjų technologijų taikymą pamokose. Pranešėjai pateikė kūrybiškų, inovatyvių darbų ir idėjų, kaip galima IKT efektyviai taikyti įvairiose mokymosi veiklose. Mokiniai dalijosi gerąja patirtimi, įgyta mokymosi veikloje, vykdant tarpdalykinius integruotus projektus, naudojantis informacinėmis komunikacines technologijomis.
Mažieji konferencijos dalyviai kalbėjo ne tik apie saugumą internete, bet teigė, jog  „informacinės technologijos yra informacijos šaltinis, būdas kurti, tobulėti bei smagiai leisti laiką“. Geriausiai konferencijos tikslus apibūdino vieno dalyvio  išreikšta mintis: „IKT man yra svarbu, nes sužinai daug, išmoksti daug, o tai  bus reikalinga ateityje“.

Monday the 25th - Romuva.