Mokinių forumas „Lietuva, ką tu veiki?“

Paskelbta: Antradienis, 11 kovo 2014

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko mokinių forumas „Lietuva, ką tu veiki?“, kuriame dalyvavo ne tik Rėkyvos progimnazijos mokiniai, bet ir  Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovai.
Mokinių forumo tikslas – skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, dalyvavimą mokyklos savivaldoje, ugdyti pilietinį sąmoningumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką visuomenėje.
Forume „Lietuva, ką tu veiki?“ dirbdami grupėse dalyviai aptarė realias mokiniams iškylančios problemas ir klausimus, buvo ieškoma būdų ir priemonių kaip jas išspręsti. Forumo metu mokiniai  įgavo žinių, pasidalino gerąją patirtimi ir įžvalgomis, įvertino mokinių indėlį  mokykloje bei už jos ribų. Užmegzti glaudūs, draugiški ryšiai su forumo dalyviais.

Thursday the 24th - Romuva.