Išvyka į Kuršėnus

Paskelbta: Trečiadienis, 26 vasario 2014

"Romuvos" progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė pakvietė progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nares V. Adomaitienę, I. Abromavičienę, I. Maslauskienę, I. Strockienę, D. Ralytę, V. Antonovienę pabuvoti Kuršėnų Pavenčių mokykloje, kurioje yra didžiulis įdirbis su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais. Nuoširdus Pavenčių mokyklos pedagogų ir mokytojų bendravimas suteikia galimybę dalintis sėkmingąja darbo patirtimi, domėtis naujovėmis, kuriant puikias, inovatyvias  edukacines aplinkas mokiniams.

Monday the 18th - Romuva.