ERASMUS+ PROGRAMOS "UGDYMO KARJERAI SISTEMOS TOBULINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE" MOBILUMO PROJEKTAS

Paskelbta: Trečiadienis, 04 gegužės 2022

Š. m. balandžio 26-30 d. Šiaulių "Romuvos" progimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, profesinio orientavimo konsultantė Irma Rimkevičienė ir socialinė pedagogė, istorijos mokytoja Diana Norkaitienė kartu su Šiaulių Medelyno progimnazijos ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pedagogais dalyvavo erasmus+ programos "Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose" darbo stebėjimuose Italijoje, Turine. Mobilumo projekto partnerio Italijoje Spunto Sviluppo Sociale A.P.S. vadovas Alessandro Graziano ir projektų vadovė Ilaria Pirchio vizito metu pedagogus iš Lietuvos supažindino su savo šalies mokymo sistema, kurią sudaro darželis nuo 0-3 m., ikimokyklinis ugdymas nuo 3-6 m., pradinis ugdymas nuo 6 iki 11 m., vidurinis nuo 11-16 m. ir aukštesnis vidurinis nuo 16-19 m. Po kiekvieno etapo reikia laikyti egzaminus norint pereiti į kitą mokyklą. Mokymo programas mokiniai Italijoje renkasi trims metams. Nuo 14 m. vaikai renkasi 6 tipų mokyklas, kuriose gali tęsti mokslus pagal kryptis: menai, gamtos mokslai, muzika ir t.t. Darbo stebėjimo vizito metu projekto dalyviai aplankė tris Turino miesto mokyklas : IIS Galilei – Ferrari (profesinė mokykla), I.T.E. Quintino Sella (vidurinė mokykla) ir privačią tarptautinę mokyklą WINS Warld international school Torino. Mokyklos administracijos atstovai papasakojo apie mokymosi programas, aprodė mokymosi aplinkas, supažindino su vykdomomis veiklomis.

Projekto dalyviai dalyvavo pažintinėse ekskursijose, kurių metu partneriai aprodė Turino miesto centrą, aplankė žymius architektūrinius-istorinius objektus: Supergos baziliką, kino muziejų. Mobilumo projekto metu pedagogai patobulino bendrąsias ir dalykines, bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijas, sužinojo apie Italijos švietimo organizavimo būdus bei metodus.

Tuesday the 17th - Romuva.