ŠIAULIŲ REGIONO PRIEŠMOKYKINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ INTEGRUOTAS PROJEKTAS „TAUTINIŲ RAŠTŲ SUMANYMAI"

Paskelbta: Antradienis, 26 balandžio 2022

Š. m. kovo 1 - balandžio 8 dienomis Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Erika Steponaitienė, Viktorija Krivickaitė ir Rasa Balčiūnienė organizavo projektą „Tautinių raštų sumanymai", į kurį pakvietė dalyvauti ir Šiaulių regiono priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinius ir pedagogus. Į projektines veiklas įsitraukė Šiaulių Gytarių progimnazijos, VšĮ „Smalsieji pabiručiai", Šiaulių jėzuitų mokyklos, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos priešmokyklinukai ir jų mokytojos. Projektu buvo siekiama sudominti vaikus lietuvių liaudies ornamentika, įtraukti į kūrybines, jų amžiaus galimybes atliepiančias veiklas bei plėtoti socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas bei jas persmelkiančius mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir kitus bendruosius gebėjimus. Projekto organizatorės labai dėkoja projekto dalyviams ir džiaugiasi jų vykdytomis projektinėmis veiklomis, kurių metu buvo puoselėjamos tautinės tradicijos, savitais kūrybiškais būdais sukurti tautiniai raštai bei jų idėjomis pasidalinta su kitomis projekte dalyvaujančiomis priešmokyklinėmis įstaigomis.
Dalinamės Šiaulių regiono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų integruoto projekto „Tautinių raštų sumanymai" akimirkų nuotraukų filmuku.
Informacija parengė PU mokytoja Erika Steponaitienė

 

Sunday the 3rd - Romuva.