MEDIJŲ KŪRIMO PROGRAMŲ PANAUDOJIMAS HIBRIDINIAME UGDYME

Paskelbta: Trečiadienis, 20 balandžio 2022

Balandžio 19 dieną, Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje vyko ,,Medijų kūrimo programų panaudojimas hibridiniame ugdyme" seminaras. Seminaro metu anglų kalbos mokytoja Jovita Rubienė, IT mokytoja Rita Nemanienė ir pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė dalinosi įgytomis žiniomis vykdant tarptautinius Erasmus+ projektus.
Mokymų metu lektorės supažindino dalyvius su medijų kūrimo programų panaudojimu hibridiniame ugdyme, mokinių kūrybiškumo skatinimo galimybėmis į ugdymo procesą įtraukiant komiksų kūrimo programas, aptarė 3D virtualios realybės turinio kūrimo integravimą į ilgalaikius integruotus projektus.
Sklandžiam hibridiniam mokymui užtikrinti - kai ugdymo proceso metu lygiagrečiai vyksta kontaktinis ir nuotolinis mokymas, seminaro organizatorės dalinosi mobilaus roboto SWIVL bei hibridinės klasės galimybėmis.
Pedagogams buvo sudarytos sąlygos įgyti žinių ir praktinių gebėjimų, leisiančių efektyviau organizuoti hibridinio ugdymo veiklas.
Mokytojos J. Rubienė, R. Nemanienė, L. Palivonienė

Sunday the 3rd - Romuva.