GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMOS „KOMANDIŠKUMO PAGRINDAI" 8D KLASĖJE

Paskelbta: Trečiadienis, 24 lapkričio 2021

8D klasės mokiniai dalyvavo Geros savijautos programos bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių ugdymo užsiėmimuose „Komandiškumo pagrindai". Tai aktyvi programa susidedanti iš tikslingai parinktų komandinių užduočių skirtų stiprinti mokinių tarpasmeninį pasitikėjimą, tarpusavio bendravimą, situacijų sprendimą ir sprendimų priėmimą, tikslų išsikėlimą, ėmimąsi iniciatyvos, pasidalinimą vaidmenimis. Programos nauda mokiniams: padeda geriau suvokti komandinio darbo svarbą; stiprina bendrumo, pasitikėjimo jausmą; gerina tarpusavio komunikaciją; moko išsikelti bendrus tikslus ir pasidalinti veiklas; drąsina spręsti kylančius iššūkius ir ieškoti bendrų spendimų; didina iniciatyvumą ir norą padėti vieni kitiems. Akimirkos iš užsiėmimų.

Saturday the 27th - Romuva.