KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS „INFORMATINIS MĄSTYMAS IR PROGRAMAVIMO PAGRINDAI"

Paskelbta: Antradienis, 23 lapkričio 2021

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams organizavo 6 val. trukmės nuotolinį ilgalaikės programos „STEAM įgūdžių ugdymas/is: gamtamokslinis raštingumas, sumanioji inžinerija ir informatinis mąstymas" seminarą ,,Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai". Seminaro tikslas - supažindinti pedagogus su informatinio mąstymo samprata bei programavimo pasirinkimo galimybėmis integruotose STEAM pamokose taikant IT aplikacijas. Jo metu buvo pristatyti įvairūs pamokų scenarijai: inovatyvių metodų panaudojimas, kodavimo ir programavimo galimybės organizuojant STEAM veiklas.
Seminaro lektorės, Šiaulių "Romuvos" progimnazijos pedagogės, Laura Palivonienė, Rolanda Miškūnienė bei Asta Venskienė, aptarė ir paragino pedagogus išbandyti skaitmeninius įrankius, kurie gali būti panaudojami organizuojant integruotas ir įtraukias veiklas, skatinančias bendravimą, skaitymą, rašymą, inžinerinį mąstymą. Dalyviai buvo supažindinti su tarptautinės ERASMUS+ programos KA101 projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas Steam ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" Italijoje vykusių kursų ,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development" medžiaga. Pasidalinta lektorės iš JAV Yavette Shupe mokymuose gauta patirtimi apie informatinio mąstymo ugdymą, inovacijas švietime, supažindinta su XXI a. mokymosi įgūdžių kaita, kodavimo svarba įvairaus amžiaus mokiniams, pedagoginiais kodavimo įrankiais ir kylančiais mokomųjų aplikacijų kūrimo iššūkiais.
Lektorės Laura Palivonienė ir Rolanda Miškūnienė kolegoms pristatė kodavimo bei šifravimo programas: PixelArt, Code.org, Scratch bei ScrachJR ir mąstymo žemėlapių programą mindmaps.app. Asta Venskienė pristatė programavimo ir inžinerinio projektavimo programas: vr.vex.code ir swappsforkids.com.
Nuotolinio seminaro dalyviai iš Plungės, Akmenės, Radviliškio, Klaipėdos, Kuršėnų, Šiaulių rajono bei Šiaulių miesto švietimo įstaigų turėjo puikią galimybę patobulinti jau turimas žinias ir įgyti naujas kompetencijas. Susipažino su kodavimo pradmenimis bei šifravimo galimybėmis, programavimu ir inžineriniu projektavimu, minčių žemėlapių kūrimu. Smagu, kad seminaro pabaigoje, daugelis pedagogų jau žinojo, kur panaudos ir įtvirtins įgytus įgūdžius bei kaip integruos savo organizuojamose ugdomosiose veiklose.

Pradinio ugdymo pedagogė Laura Palivonienė

Saturday the 27th - Romuva.