JUBILIEJINĖ EUROPOS KALBŲ DIENA „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Antradienis, 28 rugsėjo 2021

800 milijonų europiečių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių yra skatinami išmokti daugiau kalbų būdami bet kokio amžiaus. Tikėdama, kad kalbų mokėjimas yra įrankis siekiant tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir supratimo apie mūsų žemyno kultūrinį paveldą, Europos Taryba skatina daugiakalbystę visoje Europoje. Šios Tarybos iniciatyva Europos kalbų diena – kartu su Europos Komisija – nuo 2001-ųjų metų rugsėjo 26-osios dienos švenčiama kasmet.


Mūsų progimnazijoje mokiniai gali mokytis keturių užsienio kalbų: anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų bei gimtosios lietuvių kalbos.
Jubiliejinę, 20-tąją, Europos kalbų dieną 6-7 klasių mokiniai su mokytoja Lina Kizliene aptarė kokios yra pasaulio kalbų grupės, kokiai šakai priskiriamos lietuvių ir anglų kalbos. Didžioji dauguma mokinių nustebo, kad estų kalba nėra priskiriama baltams, o tai visai atskira ugro-finų šeima. Taip pat mokiniai diskutavo kodėl verta mokytis užsienio kalbų. Paaiškėjo, kad bendras žmogaus išprusimas yra pati svarbiausia priežastis mokytis kitų šalių kalbų. Mokiniai klausėsi įvairiomis kalbomis kalbančių žmonių ir bandė jas atspėti. Geriausiai sekėsi atpažinti anglų kalbą, o Balkanų šalių kalbos buvo sunkiai įveikiamos net mokytojai. Žinių patikrinimui ir įtvirtinimui visi dalyvavo interaktyvioje „Quizizz" viktorinoje „European Day of Languages". Labiausiai visus nustebino žaidimo faktas, kad daugiataučiame Londone galime išgirsti net apie 300 įvairiausių pasaulio kalbų. Po pamokos, 7 klasės mokinė pavaišino visus skanėstais parvežtais iš Turkijos. Anglų kalbos pradžiamoksliai 2a ir 2c klasės mokiniai taip pat dalyvavo Europos kalbų dienos paminėjime. Mokinukai išmoko įvardinti kalbų ir šalių pavadinimus, piešė Lietuvos ir Jungtinės Karalystės vėliavas, nurodė jų spalvas, susipažino su Jungtinės Karalystės žemėlapiu ir vėliavos istorija.
Su anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikiene Europos kalbų dieną anglų kalbos pamokų metu pradinių klasių mokiniai gamino vėliavėles, žaidė interaktyvųjį "Kahoot" žaidimą, vyresniųjų klasių mokiniai pasirinktas Europos šalis pristatė atsinešę įvairios tos šalies atributikos bei pačių pagamintų tos šalies tradicinių patiekalų, kuriais pavaišino savo klasės draugus.

Anglų kalbos mokytoja Jovita Rubienė su mokiniais prisiminė visas Europos šalis, jų kalbas, smagiai kūrė logotipus, kurie mokiniams asocijuojasi su kalbomis, tikrino savo bendras žinias atlikdami testą.

Anglų kalbos mokytojos Indrės Gailienės pamokose mokiniai dalyvavo "Quizizz" ir "Kahoot" viktorinose bei kūrė plakatus "European Day of Languages".
Anglų kalbos mokytoja Gitana Petrušienė su mokiniais surengė parodą „Europos kalbų traukinys „Romuvos" progimnazijoje". Jos metu aptarė kokias kalbas mokiniai mokosi mūsų mokykloje ir kuo jos ypatingos bei mokėsi pasisveikinti įvairiomis Europos kalbomis.
Anglų kalbos pamokose mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Asta Stumbriene Europos kalbų dieną pasitikrino savo žinias atlikdami įvairias interaktyvias užduotis apie šalis, tautybes, kalbas, diskutavo apie kalbų svarbą žmogaus gyvenime bei kūrė spalvingus plakatus šiai progai paminėti.
Rusų kalbos pamokose mokiniai kartu su rusų kalbos mokytoja Neli Manko paminėjo Europos kalbų dieną įvairiomis veiklomis. Rusų kalbos atstovai subūrė komandas ir rašė „judrųjį diktantą": mokiniai progimnazijos kieme ieškojo žodžių, įsiminė juos ir sudiktavo raštininkams. Iš surinktų žodžių komandos turėjo sudėlioti sakinį - patarimą, apie tai, kaip reikia mokytis užsienio kalbų. Nugalėtojais tapo 8 d klasės mokiniai.
Vokiečių kalbą besimokantys mokiniai kartu su vokiečių kalbos mokytoja Loreta Vytiene linksmai ir išradingai pažymėjo Europos kalbų dieną. Septintokai sudarinėjo panašių žodžių poras anglų ir vokiečių kalbomis, o šeštokai mokėsi pasisveikinti ir atsisveikinti įvairiomis kalbomis, piešė plakatą bei mokėsi vokiškų dainelių.
Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat didina mokymosi, įsidarbinimo ir verslo galimybes.

Thursday the 28th - Romuva.