6A PRISTATĖ PROJEKTUS

Paskelbta: Pirmadienis, 14 birželio 2021

Birželio 11-oji – integruotų projektų diena. 6a klasės mokiniai buvo pasirinkę IT projektą „3D projektas „Ateities miestas", dailės projektą „Fotografija+piešinys pasitelkus IT" ir matematikos projektą „Kryžiažodžių pasaulis". Per mokslo metus mokiniai rinko, analizavo, sistemino informaciją pagal pasirinkto projekto temą. IT projektą pasirinkę mokiniai kūrė ateities miestus naudodamiesi Minecraft programa. Matematikos projekto dalyviai, kurdami matematinius kryžiažodžius, išmoko naujų kryžiažodžių kūrimo įrankių: www.learningapps.com, www.crosswordlabs ir kitų. Vaikai, dalyvavę dailės projekte, pristatė savo kurtus piešinius, papasakojo apie naudotas piešimo technikas ir pan.

Projektinių veiklų įgyvendinimas leido mokiniams ne tik įgyti daugiau teorinių žinių, bet ir geriau išmokti jas taikyti praktinėje veikloje, susipažinti su įvairiais praktinio taikymo būdais ir metodais, lavinti savo išskirtinius gebėjimus ne tik pamokose, bet ir popamokinėje veikloje.

Klasės vadovė Diana Norkaitienė

 

Thursday the 28th - Romuva.