ŠIAULIŲ REGIONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ ETNOKULTŪRINĖ KONFERENCIJA ,,SKRYNELĘ PRAVĖRUS"

Paskelbta: Antradienis, 06 balandžio 2021

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių etnokultūrinė konferencija ,,Skrynelę pravėrus". Konferencijoje, kurios metu vaikai dalinosi savo žiniomis apie etninę kultūrą, etnokultūrinį raštingumą, ugdė tautinį tapatumą, pažino ir vertino savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokė save kaip tos kultūros puoselėtoją, dalyvavo didelis būrys mokinių iš Šiaulių regiono mokyklų. Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ji pasidžiaugė mokytojų ir mokinių noru dalintis žiniomis apie lietuvių liaudies paveldą, akcentavo etnokultūros svarbą.
Konferencijos metu mokiniai minė mįsles, žaidė žaidimus, pasakojo padavimus, sekė pasakas be galo, dalinosi erzinimais. Pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai kartu su šokio mokytoja Daiva Riškiene judriojoje veikloje mokėsi ir kartu šoko du lietuvių liaudies šokius: suvalkiečių ,,Ciceliukę" ir žemaičių ,,Kleckus".
Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai džiaugėsi dalyvavimu joje. Visi jautėsi pasisėmę ir pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis. Širdelėmis ir jaustukais pasidalino ekrane savo džiugia nuotaika. Visi dalyviai planavo sugrįžti kitais mokslo metais.

Mokytojos Laura Palivonienė ir Rasa Navickienė

Wednesday the 14th - Romuva.