INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ PUG ir 1-4 KLASĖSE

Paskelbta: Penktadienis, 19 kovo 2021

Šiaulių „Romuvos" progimnazija kontaktinį ugdymą pradeda 2021 m. kovo 22 d. Ugdymas bus organizuojamas mišriu būdu.
Nuo kovo 22 d. 1-4 klasių ugdymas organizuojamas progimnazijoje kasdienio ugdymo organizavimo forma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Nuo kovo 18 d. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymas organizuojamas progimnazijoje kasdienio ugdymo organizavimo forma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Iškilus klausimams dėl 1-4 klasių mokinių nuotolinio mokymo(si) organizavimo, rašykite į TAMO dienyną pradinio ugdymo skyriaus vedėjai Editai Puzarienei

Progimnazijos administracija

Wednesday the 14th - Romuva.