SAMARIEČIŲ SVEIKINIMAS LIETUVAI

Paskelbta: Trečiadienis, 17 vasario 2021

Lietuva – tai pasaulio kraštelis.
Jis lyg aukso gabalėlis.
Jis lyg laisvas vėjas,
Kuris pasiskirstęs visur,
Kuris padaro mus laisvus ir nepriklausomus.
Nepriklausomybė man reiškia laisvę.
Laisvė suteikia galimybę ir nepriklausomybę.
Lyg vaikystė, kai lakstai pievose, jautiesi laisvas
Ir nepriklausomas nuo aplinkinių!
Tu bėgi paskui vėją,
Gaudai saulės spindulius, kurie yra lyg nušvitimas.
Taip jaučiuosi aš nepriklausomoje valstybėje,
Kuri buvo atkurta, kad gyventumėme laisvai,
Kad galėtume išsaugoti savy mažus vaikus,
Kurie bėga paskui vėją ir gaudo saulės spindulius.
Taigi, džiaukimės kiekviena gyvenimo akimirka
Ir paminėkime Vasario 16-ąją,
Nes ši diena – tai LAISVĖ!

Greta Leonavičiūtė, 8b

1

Sveikinimas Lietuvai
Lietuvėle nuostabioji,
Tu mums - motina brangioji.
Kiekvienam tu - ramstis didis.
Sava kalba tu mus iškeli aukštai.
Be tavęs - mes tik žmonės,
be kalbos, be gimtųjų namų.
Saugojom ir saugosim tavo rytojų
jauna širdim visada.
Monika Kizeliauskaitė, 8b

2

Lietuva - šalis laisva,
Didvyrių narsiai apginta.
Ačiū, kad esi stipri,
Nepriklausoma, didi!

Linkiu mums saugoti gimtinę,
Jos dovanas, istoriją, šaknis.
Kokią gražią turime tėvynę!
Meilę jai nešiokimės širdy.
Benita Čirvinskaitė, 8d

3

Monday the 1st - Romuva.