5b KLASĖS UGDYMO KARJERAI DIENOS VEIKLOS

Paskelbta: Pirmadienis, 23 lapkričio 2020

Ugdymo karjerai dienos metu 5b klasės mokiniai turėjo daug įdomių veiklų: savo profesijas pristatė Emos mama Jurgita Kupstienė, UAB DIAB finansų
vadovė, ir Aurelos tėtis - Aurelijus Vaitkevičius, ugniagesys-gelbėtojas. Jie išsamiai papasakojo, kokių įgūdžių ir gebėjimų reikia minėtų profesijų atstovams, pristatė savo veiklas, davė visiems naudingų patarimų. J. J. Kupstienė pakvietė apsilankyti jos darbovietėje, o A.Vaitkevičius pažadėjo atvykti su ugniagesių gelbėtojų mašina į mokyklą. Nuoširdus ačiū jiems ir pažadame, kad šiais pasiūlymais tikrai pasinaudosime. Istorijos mokytoja Vitalija Samuilytė parengė ir pravedė šaunią ir šmaikščią viktoriną apie profesijas. Nuoširdi padėka ir jai. Taip pat patys
mokiniai pristatė savo tėvelių, senelių, giminaičių svajonių profesijas.

Monday the 18th - Romuva.