6d KLASĖS UGDYMO KARJERAI DIENA

Paskelbta: Ketvirtadienis, 19 lapkričio 2020

Lapkričio 19-oji skirta karjeros ugdymui. Kaip įprasta, ši pažintinė-kultūrinė diena vyko nuotoliniu būdu. 6d klasės mokiniai pasakojo, kokiose nuotolinėje paskaitose apie karjerą jau yra dalyvavę ir kokių naujų žinių bei įspūdžių ten pasisėmė, taip pat kiekvienas kalbėjo, kokią profesiją ateityje svajoja įsigyti. Vaikai net nupiešė plakatus, kuriuose iliustravo savo svajones. Tokia buvo pirmoji nuotolinės pažintinės-kultūrinės dienos dalis.
Antroje dalyje buvo prisijungę keletas svečių, kurie pasidalino mintimis apie savo profesijas. Vienos mokinės mama supažindino su bibliotekos vedėjos profesija. Kadangi ji yra ir lietuvių kalbos mokytoja, pasakojo dar ir apie pedagogo profesiją. Kito mokinio mama, kuri taip pat yra pedagogė, atkreipė dėmesį į panašumus ir skirtumus dirbant ne su mokiniais, o su kolegijos studentais. Dar vieno mokinio mama, kuri dirba IT sferoje, atsiuntė skaidres, kuriose buvo pateikta medžiaga apie internete ir socialiniuose tinkluose tykančius pavojus. Paskutinio viešnios pasakojimas buvo ypač įdomus: vienos mokinės mama kalbėjo apie savo – mediko – profesiją ir sudėtingą darbą ligoninėje (hemodializės skyriuje) šiomis dienomis.
Svečių mintys buvo labai įdomios, vaikai jiems uždavė nemažai klausimų, aktyviai dalyvavo diskusijoje, sužinojo daug įdomios ir naudingos informacijos.

6d klasės vadovė Monika Gaurilčikienė

Friday the 14th - Romuva.