Lietuvos progimnazijų asociacijos 2-asis suvažiavimas

Paskelbta: Pirmadienis, 16 gruodžio 2013

Gruodžio 13 d. mūsų progimnazijos vadovų atstovai dalyvavo Vilniuje Mykolo Romerio universitete įvykusiame Lietuvos progimnazijų asociacijos suvažiavime. Suvažiavime kalbėta apie pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybės veiksnius nacionalinių tyrimų ir standartizuotų testų veidrodyje, pateikti išorinio vertinimo duomenys apie progimnazijų veiklos kokybę, pristatytas geros mokyklos koncepcijos projektas, diskutuota apie Lietuvos progimnazijų asociacijos planuojamą veiklą.

Friday the 14th - Romuva.