ROMUVOS PROGIMNAZIJOS PEDAGOGAI ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO FORUME PRISTATĖ PATIRTĮ DIRBANT SU EDUKA PLATFORMA

Paskelbta: Penktadienis, 28 rugpjūčio 2020

2019-2020 mokslo metais dauguma „Romuvos" progimnazijos mokytojų naudojosi EDUKA platforma, taikė jos teikiamas galimybes ir taip paįvairino nuotolinį ir ne tik ugdymo(si) procesą. Pedagogams buvo organizuoti įvairūs mokymai, seminarai, kuriuos išklausę jie vedė integruotas pamokas, po to tarpusavyje dalijosi gerąja patirtimi. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė ir pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė dalyvavo Šiaulių miesto švietimo forume „Socialinė partnerystė brandžios ir sėkmingos asmenybės ugdymui", kuris vyko „Rasos" progimnazijoje. Dalyvavimui forume buvo paruoštas stendinis pranešimas „Skaitmeninės aplinkos EDUKA klasės kaip pažangios mokymosi technologijos įrankio panaudojimas mišriame ir nuotoliniame ugdyme". Pranešimo dalį apie EDUKA klasės pritaikymą nuotoliniame ugdyme paruošė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Monika Gaurilčikienė, o apie EDUKA klasės, kaip pažangios mokymosi technologijos įrankio panaudojimą mišriame ugdyme paruošė ir pranešimą pristatė pradinių klasių mokytoja L. Palivovienė.

Friday the 25th - Romuva.