PRIEŠMOKYKLINUKŲ UGDYMUI NUOTOLIS – NE KLIŪTIS

Paskelbta: Pirmadienis, 27 balandžio 2020

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės jau ketvirtą savaitę mokosi nuotoliniu būdu. Prasidėjus karantinui ir užvėrus mokyklos duris, mums, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, kaip ir daugeliui šalies mokytojų, kilo vidinė sumaištis, abejonės ir begalės klausimų, kaip ugdysime savo priešmokyklinukus šiuo laikotarpiu. Šiandien džiaugiamės sėkmingu savo ir ugdytinių darbu ir dalinamės patirtimi, kaip teikti šiuolaikiškais metodais pagrįstą ugdymą nuotoliniu būdu.
Moksleivių atostogų metu mes, mokytojos, dalyvavome nuotoliniuose mokymuose, kuriuose buvo pristatomi IKT įrankiai, padėsiantys siekti savo ugdymo tikslų ir bendrauti su ugdytiniais. Dirbti su naujomis platformomis mokėmės bendradarbiaudamos, padėjome viena kitai suprasti jų galimybes. Pasirinkome, kurias platformas naudosime bendravimui su tėvais, ugdomosios veiklos medžiagos pateikimui, vaizdo susitikimams. Mūsų nuotolinio darbo įrankiai – jau naudotos, gerai tėvams žinomos platformos – Tamo dienynas, kuriame skelbiame dienos dienotvarkę, informuojame ir bendraujame su tėvais; Facebook paskyroje sukurta grupė, kurią naudojamame grįžtamajam ryšiui gauti, tėvelių sutikimu viešinami foto įspūdžiai ir video filmukai su vaikų atliktais kūrybiniais darbais, eksperimentais; vaizdo pamokėlėms pasirinkome Zoom platformą, kurioje vaizdo susitikimai vyksta penkis kartus per savaitę. Sukurtos bendravimo vaizdo pamokoje taisyklės. Mokytis savarankiškai priešmokyklinukams labai patinka Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje. Ši aplinka pritaikyta priešmokykliniam ugdymui, ugdytiniai už teisingai atliktas užduotis gauna taškus ir lenktyniauja „Safaryje". Labai džiaugiamės, kad karantino metu yra suteikta nemokama prieiga prie skaitmeninių ugdymo(si) platformų, tokių kaip EMA ir EDUKA klasė, kurias ir naudojame savo darbe.
Dirbdamos nuotoliniu būdu, stengiamės vaikus įtraukti į STEAM veiklas, kad ugdytiniai taptų aktyviais mokymosi proceso dalyviais ir gilintų savo žinias per patirtį. Kiekvienos savaitės temoje pateikiame atlikti eksperimentus ir tyrinėjimus susijusius su konkrečia tema, kurių metu vaikai pildo užduočių lapus kur fiksuoja gautus rezultatus. Dažnai naudojamės leidiniu „Pykšt ir Pokšt eksperimentai 6-7 metų vaikams" aut. Laura Bajoriūnė, Asta Urbonė. Eksperimentuodami vaikai pateikia savo iškeltas hipotezes, kurias po eksperimento pagrindžia arba paneigia. Pavyzdžiui, mokydamiesi apie sėklas, ugdytiniai bando atspėti ar žirniai gali išlipti iš stiklinės, atlieka bandymą ir patvirtina arba paneigia savo spėjimus. Kalbėdami apie aplinkosaugą eksperimento būdu vaikai bando išvalyti vandenį, filtruoja jį, aiškinasi kaip vyksta šis procesas. Tyrinėjimo ir eksperimentavimo veiklos traukia vaikų dėmesį, į jas įsitraukia taip pat ir šeimos nariai. Eksperimentų metu vaikai tobulina savo mąstymo įgūdžius, samprotauja, mokosi problemų sprendimo, sutelkia dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.
Šiomis dienomis vis dažniau žmonių socialiniame gyvenime pabrėžiama kūrybiškumo svarba. Tai bene labiausiai ateities darbams atlikti reikalingas gebėjimas. Todėl, ugdydamos šiuolaikiškus vaikus, daug dėmesio skiriame kūrybiškumo lavinimui. Mokantis savarankiškai namuose, kada mokymosi tempas lėtesnis, vaikai turi galimybę išlaisvinti savo kūrybiškumą ir jį lavinti atlikdami kūrybines užduotis, kurdami plakatus, darbelius. Per keturias nuotolinio ugdymosi namuose savaites, vaikai sukūrė gėlių pievas iš netradicinių priemonių (Savaitės tema „Tarp žiedų"), margino kiaušinius, kūrė raides iš namuose esančių kruopų, gamtinės medžiagos ir kt. (savaitės tema „Pas Velykų bobutę), kūrė draudžiamuosius ženklus, kurie padėtų palaikyti tvarką gamtoje (tema „Į pagalbą gamtai").
Labai svarbus socialinis – emocinis ugdymas. Nuotolinio mokymosi metu mes ir toliau įgyvendiname tarptautinę programą „Zipio draugai". Vaizdo pamokėlių metu laviname vaikų gebėjimą įvairiais būdais įveikti sunkumus. Įgyvendinti programą nuotoliu būdu labai padeda metodinės medžiagos aplankalas, kuriame patalpintos iliustracijos ir grįžtamojo ryšio anketos, taisyklės.
Nuotolinis ugdymas nebūtų toks kokybiškas ir sėkmingas, jei ne sąmoningi, atsakingi ir pasirengę padėti ugdytinių tėveliai, kurie padeda vaikams jungtis prie platformų, kasdien, sutartu laiku, užtikrina vaikų dalyvavimą vaizdo pamokėlėse, aprūpina priemonėmis, mokytojų parengtomis užduotimis ir mokymosi medžiaga.
Nuotolinio mokymosi iššūkis priimtas ir drąsiai galime teigti, kad jis yra prasmingas, įmanomas ir naudingas priešmokykliniame amžiuje. Mes džiaugiamės savo progimnazijos bendruomene, iš kurios gauname pastiprinimą, aktualią ir savalaikę informaciją. Didžiuojamės savo inovatoriškais, atvirais, komunikabiliais ugdytiniais. Prasminga sąveika – nuoširdus bendravimas, smalsumas, drąsa patirti naujus dalykus, mąstymo lankstumas, tai tie kertiniai akmenys, ant kurių laikosi mūsų organizuojamas nuotolinis ugdymas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erika Steponaitienė ir Asta Urbonė
Nuotraukos: Šiaulių „Romuvos" progimnazijos

Friday the 25th - Romuva.