KŪRYBAI SIENOS NEEGZISTUOJA

Paskelbta: Ketvirtadienis, 16 balandžio 2020

Vienišoje tyloje stūkso mūsų "Romuva". Be mokinių klegesio, be skambučio virpėjimo.
Priešinga padėtis kiekvieno mokinio ir mokytojo šiltuose namučiuose Čia vyksta aktyvus darbas - lyg bičių avilyje, tik spėk suktis. Netrūksta ir juoko, linksmų pokštų ar komentarų. Mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.
Prieš šv. Velykų šurmulį dailės pamokose penktokai kūrė šventės laukimą. Susipažino su Velykų tradicijomis, simbolika, spalvomis ir piešė puošnias verbas, aplink išdėliojo margučius, paleido puikuotis velykinius zuikius ar viščiukus.
Vaizdo pamokoje kartu su mokytoja dažė akvarele margutį, jį spausdino ir iš atspaudo kūrė personažą. Buvo daug atsitiktinio grožio, nustebimo ir gerų emocijų.
Naujos mokymosi sąlygos nesuvaržė kūrybos poreikio, noro išreikšti save, emocijas. Kūrybai sienos neegzistuoja.

Dailės mokytoja Rasa Čepulienė.

Friday the 25th - Romuva.