TELEFONIJOS MUZIEJUJE

Paskelbta: Penktadienis, 22 lapkričio 2019

netradicinę ugdymo dieną "Romuvos" progimnazijos 7c ir 7d klasių mokiniai apsilankė Šiaulių telefonijos muziejuje. Ponia Dalia maloniai mus pasitiko, papasakojo, kaip šis pastatas atrodė skirtingais laikotarpiais, kaip atrodė Aušros vartais vadintas įvažiavimas į Zubovų dvarą. Stebėjome lentynose sudėtus įvairius laidinius telefonus, juos laikėme rankose, nes kiti sveria daugiau nei pilna kuprinė knygų. Klausydamiesi te­le­fo­nų is­to­ri­jos ne vie­nas čia ga­lėjome pa­ma­ty­ti dar ne taip se­niai pa­čių nau­do­tus mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, te­le­fo­nų kny­gas, ku­rio­se įdo­mu at­ras­ti sa­vo ar pa­žįs­ta­mų pa­var­des.
Nuoširdžiai dėkojame poniai Daliai Urbonavičinei už nuoširdų ir įdomų pasakojimą apie telefonų ekspoziciją, nes čia pamatėme ir sužinojome daug įdomaus.

7d klasės auklėtoja Violeta Višniauskienė

Saturday the 19th - Romuva.