Bendradarbiavimas tęsiasi

Paskelbta: Pirmadienis, 02 gruodžio 2013

Į vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio IX kongresą, kuris lapkričio 30 dieną vyko Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, buvo pakviesta buvusi mūsų mokyklos, dabar „Romuvos“ gimnazijos, mokinė, Motiejaus Valančiaus skaitymų 2013 metais konkurso laureatė Justina Pinskutė Jasaitė ir buvusi jos mokytoja Regina Lemežienė. Mokinė kongreso atidaryme tarmiškai skaitė M.Valančiaus pamokymą „Pietris ir Oneli“.

Tuesday the 26th - Romuva.