ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO EGIDIJAUS ELIJOŠIAUS VIEŠNAGĖ PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Pirmadienis, 28 spalio 2019

Spalio 23 d. progimnazijoje lankėsi ir bendravo su administracija bei keletu mokytojų Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Elijošius. Svečias susipažino su edukacinėmis erdvėmis, kabinetais, įranga. Domėjosi mokyklos stipriosiomis pusėmis ir problemomis. Maloniai nustebino po šio vizito gautas vicemero laiškas:

„Dėkoju „Romuvos" progimnazijos bendruomenei (mokytojams, ugdytiniams, jų tėvams bei aptarnaujančiam personalui) už ypatingos bendravimo kultūros kūrimą ir puoselėjimą Dainuose - Jūsų buvimo teigiama įtaka jaučiama ne tik įstaigos viduje, bet ir aplinkoje,- nuosekliame ir apgalvotame bendravime su „Romuvos" gimnazijos, „Saulės" pradinės mokyklos bendruomenėmis. Esu patenkintas nuoširdžiu bendravimu su mokyklos administracija, kuri ne tik sąžiningai pripažįsta tam tikrus nežymius trūkumus (pvz. mokyklų erdvių pritaikymas asmenims su judėjimo negalia), bet moka argumentuotai pasidžiaugti ir bendruomenės pasiekimais bei laimėjimais. Tai jūsų stiprybė!

Tik bendromis, suvienytomis pastangomis galime siekti keistis tik į gera, - kurti pažangias universalaus dizaino erdves bei puoselėti įtraukiojo ugdymo(si) idėją.
Išminties kuriant Sėkmės mokyklą! Iki kito susitikimo.

Pagarbiai - Jūsų nuoširdus palaikytojas Egidijus Elijošius, Šiaulių m. Mero pavaduotojas".

Monday the 13th - Romuva.