ROMUVOS" PROGIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ ASTA URBONĖ - ŠIAULIŲ MIESTO METŲ MOKYTOJA!

Paskelbta: Trečiadienis, 09 spalio 2019

2019m. spalio 7d. Šiaulių arenoje vyko „Šiaulių miesto metų mokytojas" apdovanojimų ceremonija. Jos metu buvo iškilmingai apdovanoti 10 Šiaulių miesto metų mokytojų, tarp kurių ir mūsų progimnazijos pažiba – Asta Urbonė.
Mokytoja yra ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Mokytojos ugdomosios veiklos išsiskiria gamtamokslinių tyrinėjimų gausa, eksperimentais, kurių metu vaikai keliauja įdomiu, paslaptingu, intriguojančiu pasaulio pažinimo keliu. Pedagogė taiko įvairius inovatyvius metodus mokinių savarankiškumui ugdyti, teigiamam grupės mikroklimatui formuoti, integruoja įvairias mąstymą lavinančias užduotis, siekiant brandžios ir sėkmingos vaiko asmenybės ūgties. Pedagogė asmeninę vaikų pažangą ir pasiekimus fiksuoja, naudodama savo sukurtą sistemą -"Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinio(-ės) pažangos ir pasiekimų aplanką". A.Urbonė veda autorinius seminarus apie STEAM veiklų integravimą ugdymo procese, skaito pranešimus, veda meistriškumo pamokas ir noriai dalinasi savo metodine praktine patirtimi tiek su mokyklos, tiek ir su šalies pedagogais. Mokytoja kartu su kolege išleido 2 užduočių-pratybų knygeles: ‚PYKŠT ir POKŠT eksperimentai 3-5 metų vaikams" ir „PYKŠT ir POKŠT eksperimentai 6-7 metų vaikams". Ji noriai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei užsiima savanoriška švietėjiška veikla.
Visa progimnazijos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi mokytojos pasiekimais, veikla ir nuoširdžiai linki toliau garsinti „Romuvos" progimnazijos vardą, dirbant su mažiausiais mūsų mokyklos vaikais.

„Romuvos" progimnazijos administracija

Monday the 25th - Romuva.