RUDENINĖS PUOKŠTĖS MOKYTOJAMS

Paskelbta: Antradienis, 08 spalio 2019

Spalio 3d. „Romuvos" progimnazijoje buvo pristatyta puokščių paroda „Tau, Mokytojau", skirta Tarptautinei mokytojų dienai. 6c klasės mokinės Justė ir Rugilė mokinių vardu sveikino Mokytojus – padeklamavo eilėraštį, „Mantilijos" madų teatras, vadovaujamas technologijų mokytojos Marijos Alūzienės pristatė kolekciją „Ruduo". Mokytojus savo kurtomis puokštėmis sveikino mokiniai ir jų tėveliai.

Technologijų mokytoja Asta Venskienė

 

Thursday the 24th - Romuva.