TEATRO STUDIJA ,,SVAJOKLIAI" LOPŠELYJE - DARŽELYJE ,,ŽIOGELIS"

Paskelbta: Trečiadienis, 29 gegužės 2019

Gegužės 28 dieną Šiaulių miesto lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis" svečiavosi jaunieji artistai iš „Romuvos" progimnazijos teatro studijos „Svajokliai". Lopšelio-darželio ugdytiniams jie dovanojo spektaklį „Paršiukas Ikaras". Tai pasaka apie paršiuką, kuris norėjo išmokti skraidyti. Spektaklis pastatytas D. Biseto pasakų motyvais.
Visi veikėjai buvo spalvingi, charakteringi, spinduliavo gerumu ir nuoširdumu. Kaip ir daugelyje pasakų, taip ir šiame spektaklyje, gėris nugalėjo blogį. Mažųjų žiūrovų nuotaika buvo pakili ir linksma. Džiaugsmu spinduliavo ir jaunieji artistai!
Parengė teatro studijos „Svajokliai" vadovė R. Malčienė

Tuesday the 7th - Romuva.