ERASMUS+ MOKYTOJŲ KURSAI ISPANIJOJE

Paskelbta: Trečiadienis, 08 gegužės 2019

Kas yra STEM, o kas STEAM? STE(A)M svarba ir iniciatyvos Europoje, projektais paremtas mokyms(is), STE(A)M mokymo ir mokymosi ištekliai, DIY mokymo(si) metodas - tai sritys, kuriose progimnazijos gamtos ir anglų k. mokytojos L.Senkuvienė, G.Stankevičienė, S.Puidokienė ir G.Petrušienė šią savaitę Ispanijos Granados miesto Movidea mokymų centre semiasi patirties. Projekto "STEAM ugdymo plėtra mokykloje - aktyviam ir motyvuotam mokymuisi" mobilumų Ispanijoje metu įgytas žinias mokytojos mokosi pritaikyti praktiškai įgyvendindamos STE(A)M projektus. Pedagogės lankėsi Sagrada Familia mokykloje, kurioje stebėjo kaip STEAM projektai įgyvendinami priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo pakopose.

Saturday the 19th - Romuva.