PRIEŠMOKYKLINUKŲ PATIRTINIS UGDYMAS KELIAUJANT PO SĖKLŲ KARALYSTĘ

Paskelbta: Pirmadienis, 08 balandžio 2019

Pavasaris – nuostabus metas gamtos pažinimui, tyrinėjimams, atradimams. Priešmokylinio ugdymo grupės vaikai jau kovo mėnesio pradžioje pradėjo vykdyti patyrimines veiklas. Visi ugdytiniai atsinešė įvairiausių sėklyčių – kas saulėgrąžų, kas pupelių, moliūgų, žirnių, krapų, pipirnės, svogūnų sodinukų ir kt. Veiklų metu buvo aiškinamasi, kokių sąlygų (vandens, oro, šilumos, dirvos) reikia, kad sėklos sudygtų. Atlikdami ilgalaikius eksperimentus, vaikai stebėjo, kaip skirtingos sąlygos įtakoja įvairių sėklų dygimą, o duomenis fiksavo stebėjimų kortelėse. Po stebėjimų atliko apibendrinimą ir suformulavo išvadas:
• sėklos greičiausiai sudygsta šiltoje ir šviesioje patalpoje;
• sėkloms reikalingas vanduo;
• pipirnėms sudygti nereikia dirvožemio;
• sėklos supūva, jei yra šalta ir tamsu.
Vaikai sužinojo, kad sėkla yra lyg sandėlis įvairių vertingų medžiagų, kurių reikia naujam augalui augti, taip pat dar kartą pakartojo augalo sandarą ir ką veikia tam tikra augalo dalis. Priešmokyklinukai nusprendė visas įgytas žinias patikrinti, kaip tai vykta natūraliai, tad klasėje ant palangės įsirengė „daržą" ir „šiltnamį". Darbo lapuose fiksavo pupelės augimo stadijas, o vazonėliuose sodintų svogūnų – išauginus laiškus, atliko matavimus ir sudarė linijinę diagramą. Ugdytiniai aptarė, kurio svogūno laiškai patys ilgiausi, trumpiausi, samprotavo, kodėl kiti svogūnai visai neišleido laiškų. Dar prieš sodindami svogūnus, vaikai juos svėrė ir braižė diagramas „Svogūnų svoris", palygindami vienų svogūnų svorį su kitais. Taip priešmokyklinukai susipažino su svorio matavimo vienetais (gramais, kilogramais) bei su svorio matavimo prietaisais – svarstyklėmis. Ugdytiniai mokėsi priskirti sėklą iš jos išaugančiam augalui, skaičiavo įvairias sėklas inde ir sudarė stulpelinę diagramą „Sėklų kiekis inde", svėrė jas. Savo stebėjimus perteikė meninėje veikloje atlikdami kūrybinius darbus.
Patirtinis mokymasis leidžia mokiniams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį. Vaikai įsitraukė į kūrybišką ir aktyvią veiklą, ieškojo atsakymų, patikrino informaciją per savo konkrečią patirtį. Atlikdami eksperimentus, kėlė hipotezes. Jas patvirtino arba paneigė apibendrindami eksperimentų rezultatus. Veiklos skatino mokinius mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti, reflektuoti. Taip pat veiklose atsiskleidė mokinių gebėjimas valdyti emocijas, priimti sprendimus, spręsti problemas, ugdytis valią ir susikaupimą.
Netrukus pavasaris sužaliuos visa savo jėga – sužydės gėlės, išsprogs medžių pumpurai, o vaikai turės dar daug galimybių tyrinėti ir pažinti gamtą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erika Steponaitienė ir Asta Urbonė

Monday the 17th - Romuva.