PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ STAŽUOTĖ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Ketvirtadienis, 04 balandžio 2019

Balandžio 3 dieną mūsų progimnazijoje vyko Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų stažuotė tema „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas kuriant saugią ir mokymąsi skatinančią ugdymosi aplinką. Socialinis emocinis ugdymas ". Direktorė Stanislava Prazauskienė pristatydama mūsų progimnazijos veiklą supažindino svečius su progimnazijos veiklos prioritetais, besimokančios organizacijos plėtra. Ugdymo įstaigų vadovai domėjosi progimnazijos edukacinėmis ir poilsio erdvėmis, mokinių popamokine veikla. Aktyvią sportinę mokinių veiklą svečiai išvydo progimnazijos sporto salėje. Kaip ir kokios išmaniosios technologijos taikomos ugdyme, stažuotės dalyviai pamatė „Linksmųjų robotukų ABC" užsiėmimo fragmente. Kūrybiškumo ir bendrųjų bei dalykinių kompetencijų ugdymą pasitelkiant keramiką demonstravo technologijų mokytoja Asta Venskienė, o muzikos mokytoja Sigutė Vačiulytė į linksmą muzikinę veiklą įtraukė ir svečius, kurie kartu su mokiniais atliko muzikinius kūrinius – skambino varpeliais.
Progimnazijos vadovai ir Vaiko gerovės komisijos nariai bei stažuotės dalyviai dalijosi mintimis apskrito stalo diskusijoje „Progimnazijos prioritetas – vaiko gerovė". Buvo prieita bendros išvados, kad tokie susitikimai yra naudingi, o gauta patirtis vertinga ir bus pritaikyta savose švietimo įstaigose. Stažuotės laikas prabėgo nepastebimai, norėjosi apie daug ką dar pasikalbėti, sužinoti. Atsisveikinant kiekvienam dalyviui buvo padovanotas progimnazijos leidinys „Sėkmės skrydis", kuris suteiks galimybę dar geriau susipažinti su mūsų mokyklos veikla.

Lina Senkuvienė

Monday the 17th - Romuva.